Herri Partaidetza

Herri Partaidetza

 

Herritarren Partaidetzarako gune hau adikzio-jokabideak dituzten pertsonen tratamenduetarako sarbidea eta atxikimendua hobetzeko sortu da, arreta berezia jarriz Nafarroako emakumeen kolektiboan.


Gure tratamenduen hartzaileei, haien senideei eta sarean lan egin ohi dugun erakundeei ahotsa eman nahi diegu, beraientzat funtsezkoa den informazioa bertatik bertara ezagutzeko eta, horrela, arreta hobetzeko, haien beharretara egokituz.


Gune hau Nafarroako Gobernuko Herritarren Partaidetzarako departamentuaren laguntzari esker sortu da.

 

EGINDAKO JARDUERAK:

 

Inkestak pertsona erabiltzaileei, prozesuan laguntzen dieten ahaidei eta NGHFren (Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioa) ertsona pertsona erabiltzaile ohiei.


Altsasuko, Tafallako, Lizarra, Azkoiengo, La Milagrosako eta Rotxapeako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei, Hirugarren Sektoreko beste profesional batzuei eta NGHFko profesionalei egindako inkestak. Programa egiten ari diren pertsona erabiltzaileen eta ahaideen talde fokalak.

 

NAFARROAKO GHaren PERTSONA ERABILTZAILEAK ETA ERABILTZAILE OHIAK

 

 

37 emakume guztira (tratamenduan inkesta egiteko unean, baita azken bi urteetan tratamendua jaso dutenak ere).


• %2,8 29 urtetik beherakoak
• %24,3 30 eta 39 urte bitartean
• %16,2 40 eta 49 urte bitartean
• %43,2 50 eta 59 urte bitartean
• eta %13,5 60 urte baino gehiago


Adinaren aldagaia. Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioan tratamendua eskatzen duten emakumeak gizonak baino adin gehiagorekin etortzen dira (43 urte emakumeak eta 38 urte, batez beste, gizonak), eta hor agertzen da inkestatutako emakumeen ia %44k 50 urte baino gehiago dituela, %24k 30 eta 39 urte bitartean, eta %16,2k 40 eta 49 urte bitartean. Tratamendua gutxien eskatzen duten emakumeen adin-tartea 29 urtetik beherakoena da.


Laguntza eskatzeko zailtasunak. Inkestatutako pertsonen %61ek (pertsona erabiltzaileak eta erabiltzaile ohiak) adierazi du laguntza eskatzeko zailtasunik handiena arbuioaren eta lotsaren beldurra dela; %8,3k adierazi du zailtasunak dituela seme-alabak kudeatzeko; %5,5ek arazo ekonomikoengatik; eta %21ek soilik adierazi du ez duela zailtasunik izan.

 

Tratamenduan aurkitutako zailtasunei dagokienez, %37k adierazi du kosta egin zaiola tratamenduari berari egokitzea, ez baitzeuden ohituta beraiei buruz hitz egitera; %20ak beldurra eta segurtasun-gabezia sentitu du; %11,4k adierazi du zailtasun handiena distantzia izan duela, eta % 5,7k bakarrik sentitu dela. %25,7k ez du zailtasunik aurkitu eta konfiantza sentitu du.


Inkestatutako pertsonek tratamendua amaitzeari edo ez amaitzeari dagokionez, %91,4k tratamendua amaitu zuen edo egiten ari zen une horretan, %5,7ak utzi zuen tratamendura ez egokitzeagatik, %2,9k tratamendua utzi zuen arazo ekonomikoengatik eta %2,9k kontsumitzeari ezin utzi zuelako.


Tratamenduaren indarguneei dagokienez, %37k aurkitu duten laguntza psikologikoa eta terapeutikoa baloratzen dute, %26k errespetatua eta epaitu gabea sentitzea, %23k taldekideen babesa eta %6k bere familiaz arduratzen ikasi izana.

 

Hobekuntza gisa, honako hauek iradokitzen dituzte: %23k itxaron-zerrenda laburtu ahal izatea, %19k terapia biziagoa izatea gustatuko litzaioke, %16,3k tratamendua amaitutakoan laguntza eskatzen du, %12ri emakume gehiago egotea gustatuko litzaioke, %4,6ri instalazioak hobetzea eta % 2,3ri baliabide horrek ikusgarritasun handiagoa izatea gustatuko litzaioke eta beste % 2,3ri terapiara joan ahal izateko adingabeak zaintzeko zerbitzu bat egotea.


Inkestatutako pertsonen %40ak pozik daude arretarekin, %30ek eskerrak ematen ditu, %6,6k baliabidearen izena aldatuko luke, %6,6k arau gutxiago jarriko lituzke eta %3,3k garrantzitsua ikusten du arazoa agerian uztea.

 

PERTSONA ERABILTZAILEEN AHAIDEAK

 

Ahaideen %50ek diote laguntza eskatzeko zailtasun handiena lan-prekarietatea izan dela, %37k lotsa ematen ziela eta % 13k seme-alabak zaintzea.
Tratamenduan zehar, % 71k zailtasun gisa aipatzen dute lokaletara joatea, eta % 29k erabiltzaileen ardurapeko seme-alaben arreta.


% 47k oso positibotzat jotzen du familia-arreta maila indibidualean, eta % 23k taldeko arreta familiarrentzat, % 13k positibotzat jotzen du erabiltzaileak jasotzen duen arreta medikoa eta % 13k familia-terapeutarekiko harremana.


% 100ek uste dute zerbitzu hori hobetu litekeela, baina ez dute iradokitzen nola.

 

OGZetako PROFESIONALAK ETA HIRUGARREN SEKTOREKO BESTE ERAKUNDE BATZUK:

 

Nabarmentzekoa da hirugarren sektoreko beste erakunde batzuetako profesionalen %100ek ezagutzen dutela gure erakundea, eta %70ek tratamendura bideratu dituztela pertsona erabiltzaileak. Erdiak baino gehiagok gure erakundearen pertzepzio positiboa dute.


Gure arreta beraien esperientziaren arabera hobetzeko moduari dagokionez:


• Oro har, koordinazio ona eskertzen eta baloratzen dute.
• Harrerarako epeak laburtzen saiatzea, garrantzitsua iruditzen zaie berehalakoa izatea.
• Emakumeentzako baliabide espezifikoa sortzea.
• Pertsona erabiltzaileen familia-kontziliaziorako neurriak ezartzea.
• Errehabilitazio-prozesua amaitu ondoren jarraipen handiagoa egitea iradokitzen dute.


Beste iruzkin batzuk:


• Erakundearen izena birpentsatzeko aukera
• Gure baliabidearen sentsibilizazio- eta ikusgarritasun-dibulgazio handiagoa iradokitzen dute, emakumea tratamendura lehenago joan dadin.

 

NAFARROAKO GIZAKIA HELBURU FUNDAZIOKO PROFESIONALAK

 

%60k uste du ez zaiela emakumeei sarbidea errazten.


%60k uste du tratamendurako itxaronaldiak egokiak direla.


%27k uste du emakumeetan lotsa dela tratamenduan sartzeko zailtasunik handiena, %20k seme-alabak zaintzearekin lotuta dagoela, %13k tratamendura bakarrik etortzeagatik, %7k lan-prekarietateagatik dela, %7k arazo ekonomikoengatik eta %7k GHrekin esperientzia negatiboa izateagatik.


%60k uste du une honetan arreta egokia eskaintzen ari zaiela emakumeei, eta %40k uste du ezetz.


Arreta hobetzeko moduari dagokionez, %30ek esan dute emakumeentzako tratamendu espezifikoa egingo lukeela, %27k adingabeak zaintzeko zerbitzua jarriko lukeela, %13k taldeko arreta emango lukeela eta beste %13k ahaideei lagunduko liekeela, eta %13k goizeko eta arratsaldeko arreta emango lukeela.


Landu beharreko arlo garrantzitsuei dagokienez, %20k bikotearen gaia hartzen dute kontuan, %20k sexualitatearen gaia, %20k autozainketa eta identitatea, %10ek jatorrizko familia, %10ek emozioen kudeaketa, %10ek lan-arloa eta %10ek gatazkak konpontzea eta gizarte-trebetasunak.

 

ONDORIO NAGUSIAK

 

Funtsezko lau gai daude GHn tratatzeko emakumeen laguntza-eskaeraren ezaugarri gisa.


• Laguntza eskatzeko adina: gizonak baino beranduago.
• Arazo hori jasateagatik lotsa sentitzea, eta arazo horren ondorioekiko beldurra arazo hori agerian geratzen denean.
• Mendekotasun-arazoak dituzten emakumeen lan-prekarietatea eta prekarietate ekonomikoa.
• Seme-alabak zaintzeko zailtasun erantsia.


Emakumeek tratamendua jasotzeko adina 39 urte baino lehen da, edo 50 eta gero (oraindik seme-alabarik ez dutenean edo helduagoak direnean). Bestalde, tratamendua eskatzen duten emakumeen %61ek baino gehiagok adierazi dute laguntza eskatzeko zailtasun handiena lotsa edo arbuioaren beldurra dutela. % 8,8k hitzez adierazten dute zailtasuna seme-alaben zaintzan edo kudeaketan dagoela, eta %5,5ek arazo ekonomikoetan.


Tratamendura laguntzen dieten ahaideen iritziz, tratamendua eskatzeko zailtasunik handiena lan-prekarietatea izan da, eta %37k soilik uste du lotsa edo ondorioekiko beldurra izan dela, eta %13k seme-alabak zaintzeari egotzi dio hori.


Ahaideen kasuan, tratamenduan laguntzeko zailtasun handiena arretarako joan-etorrietan datza (%71), eta pertsona erabiltzaileen ardurapeko seme-alaben kudeaketan (%29). Ahaideen %47k oso positibotzat jotzen du arreta hori.


Hirugarren sektoreko beste profesional batzuekin sarean egindako lanari dagokionez, azpimarratu behar da inkestatutako pertsona guztiek ezagutzen dutela gure zerbitzua; izan ere, %70k kasuak bideratu dituzte, eta horietatik %56k oso pertzepzio positiboa dute gure erakundeari buruz. Harrera-epeak laburtzeko aukera adierazten digute (berehalakoa izatea iradokitzen dute), bai eta tratamendua amaitutakoan kasuen jarraipena egiteko aukera ere (pertsona erabiltzaileen %17k ere iradokitzen dute hori). Gainera, adierazi dute garrantzitsua litzatekeela baliabide espezifiko hori gehiago ikustea, emakumeak lehenago joan daitezen tratamendura, eta gure erakundearen izena birpentsatzea.


Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioko profesionalek ere identifikatu dute lotsa dela zailtasunik handiena emakume batek laguntza eskatzerakoan (%27), %20k uste dute zailtasuna seme-alabak zaintzean datzala, %13k bakarrik egotea edo tratamendura bakarrik etortzea dela, eta %14k lan-prekarietatean edo arazo ekonomikoetan dagoela. %30ek diote garrantzitsua izango litzateke emakumeentzako berariazko tratamendua eskaintzea, eta %27k adingabeak zaintzeko zerbitzua eskainiko luke.


Gure arreta hobetzeko ideiaren bat baduzu, eskertuko dizugu esteka honen bidez helaraztea.
 

 

Laguntza behar duzu?

Entitate laguntzaileak

Gobierno de Navarra Proyecto insola Fondo social europeo Innova social
NextGenerationEU Ministerio de Sanidad Plan de recuperación, transformación y resiliencia Secretaría del estado de sanidad

Aintzatespenak

Re-concilia Fundación lealtad Sello de calidadRecio excelente Reconocimiento “Empresa saludable” otorgado por Mutua Navarra

Honako hauetako kide gara:

Asociacion Proyecto Hombre

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar tu visita en la página, para recoger información sobre tu navegación y mejorar nuestros servicios y el funcionamiento de la página web. En cualquier caso, entre otros derechos siempre podrá cambiar su decisión y oponerse al tratamiento. Consulte los derechos que le asisten y la política completa aquí.

ACEPTAR DENEGAR