Programak

Oxala

{Zerbait gertatzeko nahi bizia.}

Enpresentzako laguntza

Ampliar Foto

NORI ZUZENTZEN GARA?

Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioan oso ondo dakigu lanean gertatzen dena gizartean gertatzen denaren ispilu dela, eta Lankidetza Proiektuen eta Eragin Sozialaren Departamentuak irmoki babesten ditu LANGILEAK, ENPRESAK ETA ERAKUNDEAK. Gure asmoa da erakundeen barruari osasuna eta ongizatea sustatzeko erronkan laguntzea, eta alkoholaren, beste droga batzuen eta laneko distrakzioen (hemendik aurrera kontsumoak) problematikari modu integralean heltzea. Errealitate horri aurrez aurre begiratu nahi izatea da konponbideak bilatzeko lehen urratsa.

 

ZERGATIK?

Kontsumoak Laneko Arriskuen Prebentzioaren (LAP) segmentu txiki bat dira, eta PERTSONEN OSASUNAREN narriadurak baino askoz ondorio handiagoak dituzte (ahaztu gabe horrek dakarren sufrimendua, bai arazoa pairatzen duenarentzat, bai haren ingurune hurbileneko pertsonentzat). Hona hemen erakunde edo enpresa osoari zeharka eragiten dioten beste ondorio zuzen batzuk:

 

• lan-giroaren narriadura,
• laneko absentismo-tasak handitzea (lanean kontsumitzen duten pertsonen artean 3 aldiz handiagoa izateraino),
• laneko bajen tasak handitzea (hiru aldiz baja gehiago eta luzeagoak lanean kontsumitzen duten pertsonen artean),
• ezarritako helburuak lortzea oztopatzea,
• talentua atxikitzea oztopatzea,
• irudi korporatiboaren narriadura, etab.

 

 

Ba al zenekien landunen %2k adikzio-arazoak dituela eta langileen %10ek gehiegizko alkohol-kontsumoa duela lanorduetan – Drogei buruzko Plan Nazionalak (OEDA 2020) Espainian lan-eremuan substantzia psikoaktiboen kontsumoari buruz egindako inkestaren arabera –? Errealitate hori erakundeen barruan begiratzen ikasi behar da, kostu oso handiak eragiten baitizkie enpresei edo erakundeei eta, oro har, gizarteari: bai giza mailan, bai maila ekonomikoan. Kontua da langile guztiak sentsibilizatzea arazo horri buruz, guztion onerako prebenitzea dela, KONTSUMOA ETA DISTRAKZIOAK ZERO lanean duen garrantziaz kontzientziatzea eta behar duten pertsonei laguntzea.

 

NOLA?

 

Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioan pertsonen osasunaz arduratzen jarraitu nahi dugu, eta lan-ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sustatu nahi ditugu. Beraz, enpresen eta erakundeen eskura jartzen dugu kontsumoen, adikzioen eta horiei lotutako ondorioen arloan 30 urte baino gehiagoz metatutako ezagutza guztia, eta beharrezko laguntza espezializatua eta profesionala eskaintzen dugu (gure tratamendu anbulatorioak edo egoitza-tratamenduak barne), bai eta Suspertu ere (nerabeentzako prebentzio-programa), baldin eta zuen plantillako norbait, une jakin batean, une zail batetik igarotzen ari bada.

Urteko edo hiru urteko Lankidetza Hitzarmenak (17. GJH) sinatzeko aukera eskaintzen dugu. Zure beharra entzungo dugu, zure entitatea aztertuko dugu (sektore ekonomikoa, plantillaren eraketa, ordutegiak, lurralde-sakabanaketa, etab.), helburu batzuk elkarrekin markatuko ditugu, ekintza-plan bat diseinatuko dugu konponbide bateratuak bilatzeko eta praktikara eramango ditugu.

 

ZER ESKEINTZEN DUGU?

 

Gure egitekoak funtsezko 4 zutabe dituela esan daiteke:
Sentsibilizazioa. Proposatzen ditugun ekintzak langile guztiei zuzenduta daude: sentsibilizazio-kanpaina garrantzitsuak egiten ari gara osasunaren eta ongizatearen sustapenari, jokoaren erabilerari, online jokoari, alkoholaren kontsumoari eta beste droga batzuei buruz lanean. Kartelak, flyerrak eta era guztietako merchandisingak ere diseinatzen ditugu. Sentsibilizazio-hitzaldiak eskaintzen ditugu – presentzialak edo webinalak –, gai orokorragoei edo gai espezifikoei buruzkoak, kolektibo jakin batzuei zuzenduak; adibidez, bitarteko kargudunei zuzendutakoak, kontsumoek lanean dituzten ondorioei buruzkoak, etab.
Prestakuntza: pertsonak kudeatzen dituzten pertsonei gai interesgarriei buruzko tailerrak eskaintzen dizkiegu, hala nola kontsumoen detekzio goiztiarra, e-learning ikastaroak erdi-mailako agintarientzat edo erakunde osoarentzat, gida espezifikoak egitea, eta abar. Halaber, zuzeneko prestakuntza egiten dugu zuen egoitzetan – aurrez aurrekoak zein online modalitatekoak, webin-, gai orokorrei edo talde jakin batzuei zuzendutako gai espezifikoei buruz.
Arreta espezializatua eta tratamenduak: zuen lan-taldearen barne arazoa susmatuz gero, diagnostikoa egiten dugu, eta behar izanez gero, gure tratamenduetara bidera ditzakegu (anbulatorioa, egoitzakoa edo Suspertu programa (nerabeak), betiere kasu guztien KONFIDENTZIALTASUNA eta BORONDATEZKOTASUNA errespetatuz. Gainera, zure enpresak egoitza bat baino gehiago badu, gogoratu Gizakia Helburu estatuko lurralde osoan dagoela, eta behar duenari bere ohiko lan-egoitzatik gertu erantzun ahal izango diogu.
Aholkularitza: intzidentzien kanal zuzen bat jartzen dugu eskura, pertsonen arduradunentzako kontsultetarako arreta espezializatuarekin, edo zuzeneko informazio-kanal bat plantillako edozein langilerentzat (haientzat edo ahaide batentzat), protokolo espezifikoak egiteko aholkularitza ematen dugu, etab.

 

Nafarroako Gizakia Helburu fundazioan bikaintasunaren helburua dugu, eta, horregatik, gero eta kalitate handiagoko arreta, duinagoa eta etikoagoa eskaini nahi diegu behar duten pertsona edo erakundeei (gizartea), eta, horrela, gure Erantzukizun Sozial Korporatiboa (ESK), ESG (Nafarroako gizartea), garatu nahi dugu, 2030 Agendaren GJHetan gure ekarpen garrantzitsua egiteko. Gure erakundearen izaerak berak honako GJH hauek bultzatzen ditu, Lankidetza Proiektuen Sailetik elkarlanean aritzen garen erakundeen barnean:


• 3. GJH: Osasuna eta Ongizatea – Arreta espezializatuko ekintzak
• 4. GJH: Kalitatezko Hezkuntza – Berariazko prestakuntzako eta sentsibilizazioko ekintzak
• 5. GJH: Genero-berdintasuna – Berariazko prestakuntza-ekintzak (kontsumoak asko aldatzen dira generoaren arabera: substantziak, adinak, kontsumo-arrazoiak, ondorioak)
• 8. GJH: Lan duina eta hazkunde ekonomikoa – Prebentzioaren onurak eta arreta-ekintzak –
• 17. GJH: Helburuak lortzeko aliantza – lankidetza-hitzarmenen onurak –


Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioak lan-espazio sozioosasungarriak bultzatzen ditu. Erakundeen barruan osasuna sustatuta, alde guztiak irabazten ditugu. Horregatik, gurea bezalako erakunde batekin lankidetzan diharduten eta, aldi berean, langileen osasunaz arduratzen diren erakundeak ere ikusarazi nahi ditugu, #EnpresaBazkideOsasungarria edo #ErakundeSozioosasungarria direla aitortuz.


Eta gogoratu: PREBENTZIOAREKIN PERTSONA GUZTIEK ETA ALDE GUZTIEK IRABAZTEN DUGU.


#ZainduZureTaldeaZainduZureEnpresa
#GizakiaHelburuBazkideOsasungarria

Informazio gehiago nahi duzu? Deitu edo idatzi konpromisorik gabe: LINK


 

 

 

 

 

Laguntza behar duzu?

Entitate laguntzaileak

Gobierno de Navarra Proyecto insola Fondo social europeo Innova social
NextGenerationEU Ministerio de Sanidad Plan de recuperación, transformación y resiliencia Secretaría del estado de sanidad

Aintzatespenak

Re-concilia Fundación lealtad Sello de calidadRecio excelente Reconocimiento “Empresa saludable” otorgado por Mutua Navarra

Honako hauetako kide gara:

Asociacion Proyecto Hombre

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar tu visita en la página, para recoger información sobre tu navegación y mejorar nuestros servicios y el funcionamiento de la página web. En cualquier caso, entre otros derechos siempre podrá cambiar su decisión y oponerse al tratamiento. Consulte los derechos que le asisten y la política completa aquí.

ACEPTAR DENEGAR