Lan Bilkura Nafarroako Parlamentuko Osasun Batzordean Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioarekin

2024/01/31

Gaur goizean, urtarrilaren 31, Lan Bilkura egin da Nafarroako Parlamentuko Osasun Batzordean, eta Gizakia Helburu Fundazioaren ordezkaritza batek parte hartu du. Patronatuko lehendakari Jose Antonio Arrietak, batzordekide Mª Paz Benitok, zuzendari nagusi Alfonso Aranak eta zuzendari tekniko Cristina Illescasek osatutako ordezkaritza honek NGHFk bi gairi buruz duen kezka azaldu du, bereziki: komunitate terapeutiko berria eta Nafarroako Gobernuarekin itundutako plazen kostu-plaza aldea.

Komunitate Terapeutikoaren arazoa ez da berria. 2008an jada ikusi zen eraikin berri bat egiteko beharra, oraingoa oso hondatuta baitzegoen. Une hartan aurrekontu kopuru bat esleitu zen eta obrak hasi ziren. Hala ere, 2013an obrak gelditu ziren, aurrekonturik ez zegoelako, eta 1. fasea bakarrik geratu zen eraikita. Obrak geldirik daramatzan hamar urte hauetan, egungo Komunitate Terapeutikoaren arazoak areagotu egin dira. NGHFk uste du eraikinaren egungo egoera ez dela egokia. Etengabeko mantentze-lanak eskatzen ditu, 20.000 € inguru urtero, eta zulo beltz bat da, mendekotasuna duten pertsonei arreta emateko beharrezkoa den dirua eramaten dituena. Gainera, eraikin hori ez da oso eraginkorra energiari dagokionez, eta horrek garestitu egiten ditu horniduren kostuak eta, horrela, artatutako plaza bakoitzaren kostua. Horrek, beste arazo tekniko batzuekin batera, Komunitate Terapeutiko berri baten beharra premiazkoa izatea eragiten du.

Komunitate Terapeutikoaren problematikarekin batera, gaur egun Nafarroako Gobernuko Osasun Sailarekin izenpetutako itun sozialak ez du estaltzen itundutako plaza bakoitzaren kostua, bai anbulatorioarena, bai egoitzarena, 13/2017 Foru Legearen esparruan. Desoreka horren arrazoia da, batez ere, plaza-kostua NGHFk 2017an ikuskatutako kontuekin kalkulatu zela, eta ez dela kostu hori eguneratu, nahiz eta aldi horretan inflazioa ia % 20koa izan den. Horrek kostu-aldea estaltzeko baliabideak bilatzera behartzen du NGHF; izan ere, 2023an kostuaren eta ordainketaren arteko aldea % 16tik gorakoa izan zen Komunitate Terapeutikoko plazetan, eta % 10etik gorakoa plaza anbulatorioetan.

Nafarroako Gizakia Helburu Fundaziotik talde parlamentario guztien jarrera ona eskertu nahi dugu eta gaur egun aurre egiten diegun bi arazo hauei irtenbide bateratuak aurkitzea espero dugu.

Entitate laguntzaileak

Gobierno de Navarra Proyecto insola Fondo social europeo Innova social
NextGenerationEU Ministerio de Sanidad Plan de recuperación, transformación y resiliencia Secretaría del estado de sanidad

Aintzatespenak

Re-concilia Fundación lealtad Sello de calidadRecio excelente Reconocimiento “Empresa saludable” otorgado por Mutua Navarra

Honako hauetako kide gara:

Asociacion Proyecto Hombre

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar tu visita en la página, para recoger información sobre tu navegación y mejorar nuestros servicios y el funcionamiento de la página web. En cualquier caso, entre otros derechos siempre podrá cambiar su decisión y oponerse al tratamiento. Consulte los derechos que le asisten y la política completa aquí.

ACEPTAR DENEGAR